Digitointi Musiikkiarkistossa

Musiikkiarkisto on digitoinnin asiantuntija, jonka erikoisaluetta ovat analogiset tallenteet kuten avokelanauhat, c-kasetit ja videonauhat. Tuhoutumisvaarassa olevia analogisia tallenteita siirretään digitaaliseen muotoon arkiston omilla laitteilla ja tarvittaessa ostopalveluna. Myös digitaalisessa muodossa olevat tallenteet kuten Minidisc-levyt, DAT-nauhat ja MiniDV-videot siirretään Musiikkiarkiston digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään ennen kuin ne ehtivät rapautua.

Tarkemmat kuvaukset Musiikkiarkiston digitointikäytänteistä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman valtakunnallisen Digiwiki-palvelun sivuilla. Musiikkiarkisto on hallinnoinut Digiwikiä vuodesta 2007. Digiwiki tarjoaa kuvien, äänitteiden ja videoiden digitointiin ja pitkäaikaissäilyttämiseen liittyvää tietotaitoa. Musiikkiarkiston lisäksi palvelun tuottajia ovat olleet muun muassa Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Musiikkiarkisto tekee tieteellisten äänitearkistojen kanssa yhteistyötä äänitekokoelmien pelastamiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi. Musiikkiarkisto oli mukana jo 2000-luvun alkupuolella Tieteellisten äänitearkistojen digitointi ja tiedonhallinta -hankkeessa, jonka aikana 25–60 % arkistojen äänitekokoelmista saatiin digitoitua.

Musiikkiarkisto on digitoinnin asiantuntija myös kansainvälisesti. Se osallistui 2004–2008 audiovisuaalisen aineiston digitointia ja pitkäaikaissäilyttämistä koskevaan TAPE-hankkeeseen (Training for Audiovisual Preservation in Europe). Hankkeen yhteydessä julkaistiin muun muassa magneettinauhojen digitoinnin työnkulkukaavio sekä eurooppalaisia ja suomalaisia av-arkistoja koskevat raportit.

Analoginauhojen digitoinnilla alkaa olla kiire, sillä monet vanhemmat tallenteet ovat rapautumassa elleivät ole jo tuhoutuneet. Musiikkiarkisto ottaa mielellään vastaan esimerkiksi muusikoiden kotiarkistoissa olevia kuuntelukelpoisia analogi- ja digitaalitallenteita, jotta ne voitaisiin pelastaa ja tallentaa digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. Musiikkiarkisto palauttaa tarvittaessa tallenteet siirron jälkeen.

Kaupalliset toimijat

Digitointipalveluja voi tiedustella seuraavista yrityksistä, jos aineistoihin ei liity kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia: