Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys ry:n asiakasrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laadittu 10.8.2017. Päivitetty 13.2.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys
C/O Musiikkiarkisto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
+358 9 757 0040
info@musiikkiarkisto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Juha Henriksson
Musiikkiarkisto
Sörnäisten rantatie 25 (3. krs)
00500 Helsinki
+358 9 757 0040

Rekisterin nimi

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys ry:n asiakasrekisteri.

Rekisterin tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset

  • Asiakaspalvelun hoitaminen aineistonluovuttajien, tekijänoikeudenhaltijoiden ja tilaajien välillä
  • Henkilötietolain 15 §, tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Nimi, organisaatio, sähköposti, puhelinnumero, osoite, asiankäsittelyprosessi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja rekisteritietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Käyttöehtositoumukset ja muut asiakkaan asianhoitoon liittyvät sopimukset säilytetään lukitussa kaapissa, uusimmat käsiarkistossa, vuoden jälkeen suljetussa päätearkistossa. Tiloihin on pääsy henkilökunnalla ja kiinteistön huollolla.

Sähköinen rekisteri

Asiakasrekisteri sijaitsee verkkolevyllä sisäisessä verkossa Musiikkiarkiston tiloissa, ja siihen on pääsy Musiikkiarkiston henkilökunnalla. Asiakasrekisteri on suojattu kirjautumistunnuksilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai jollakin luotettavalla varmennetulla tavalla kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.