Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys ry:n jäsenrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laadittu 23.2.2017. Päivitetty 27.2.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys
C/O Musiikkiarkisto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
+358 9 757 0040
info@musiikkiarkisto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Juha Henriksson
Musiikkiarkisto
Sörnäisten rantatie 25 (3. krs)
00500 Helsinki
+358 9 757 0040

Rekisterin nimi

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin tarkoitus

  • Yhdistyslain (503/89) 11 § 1 momentin määräämä velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä
  • Musiikkiarkiston toiminnasta tiedottaminen jäsenilleen
  • tiedot jäsenmaksuista

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenten ilmoittamat yhteystiedot: etunimi, sukunimi, postiosoite, -numero ja -toimipaikka sekä vaihtoehtoisena puhelinnumero. Näiden lisäksi rekisteri sisältää jäsennumeron, viitenumeron, liittymispäivämäärän, henkilö/yhdistys/ainaisjäsen-merkinnän, Musiikkiarkiston hallitukseen kuuluvat sekä tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja rekisteritietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri

Jäsenrekisteri sijaitsee palveluntarjoajan palvelimella Suomessa, ja siihen on pääsy Musiikkiarkiston henkilökunnalla. Jäsenrekisteri on suojattu palomuureilla sekä kirjautumistunnuksilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla. Jäsenrekisteriä ei säilytetä paperisena.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai jollakin luotettavalla varmennetulla tavalla kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.